Allowing Psychic

Genuine and Honest Psychic Reading – What Is Hidden, Must Be Revealed.

כישופים והחזרת אהבה

אתר זה מיועד רק לאנשים מאמינים ומבינים בלבד! אם את/ה לא  מאמינים לאשת הקבלה מאפשרת מדיום ו/או במוצרי הקבלה
אל תפנו לבקשת עזרה בכלל. לפני פנייתך למאפשרת מדיום חובה : לקרוא הבהרה משפטית

הבהרה משפטית / הסכם
בין: מאפשרת מדיום’ לבין:  המטופל ו/או הלקוח ו/או הרוכש ו/או המשתמש. דע/י כי מאפשרת מדיום עוסקת בשיווק מוצרי מיסטיקה בלבד ! המוצרים ו/או החומרים מיועדים לאנשים מבינים ומאמינים בלבד!  לידיעתכם: מוצרי המיסטיקה שאנו משתמ שיםו/או משווקים אינם מוכרים ו/או ידועים בשוק הסחורות בישראך או בארה”ב! כול הסגולות  והמוצרים וכול תחום המיסטיקה לא הוכח לעולם באופן מדעי בארץ ולא בעולם ! לידיעתכם: המדע המודרני פוסל את כול תחום המיסטיקה באופן מוחלט ! לכן, חובה לדעת שכול טיפול מיסטי ו/או כל טיפול אחר מכל מן וסוג שהוא עלול להיכשל ! אם את/ה לא מאמינן למאפשרת מדיום ו/או בקבלה ו/או במיסטיקה ו/או במוצרי המיסטיקה ולכו זה באחריותכם המלאה, אחרת אל תטפל ו/או תרכושו מאיתנו מוצרים בכלל.
דע/י כי כול טיפול מיסטי איננו בא במקום טיפול רפואי ו/או פסיכולוגי קונבנציונלי ו/או טיפול אלטרנטיבי אחר. הטיפול והייעוץ שאנו נותנים. הוא ע”פ הידע האישי של מאפרת מדיום בלבד ! לכן, יש לקבלו כדבר לא ודאי. חובה לדעת שמאפשרת מדיום מאמינה כי רק רצון עז ואמונה חזקה של הלקוח במיסטיקה ובמוצרים בכלל תיתן את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה. דע/י כי רק הלקוח/ה אחראי לתוצאה המבוקשת מהטיפול. למען הסר ספק: ממאפשרת מדיום ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים כלל לתוצאות הטיפול ו/או לתוצאות השימוש במוצרים ולא מתחייבים לתוצאות כלשהן. ל
מען הסרת ספק: חובה לדעת כי יש סיכוי שהטיפול ייכשל וכי התשלום שישלם כתרומה מהלקוח איננו מותנה בתוצאות כלשהן. הלקוח/ה מוותר על כול טענה ו/או תביעה מכל מן וסוג כנגד מאפשרת מדיוםו/או מי מטעמו. לכן, אם את/ה לא מאמין במיסטיקה ו/או במוצרים. אל תרכוש טיפול ו/או אל תעשה שימוש בהם. החזר אותם אלינו באופן אישי בצרוף חשבונית מס ובאריזתם המקורית [סגורים] וזאת תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה ותקבל/י את כספכם חזרה. דע/י כי אין החזר כספי למוצרים שנפתחו ו/או שנעשה בהם שימוש. למען הסרת ספק: אין ולא יהיה החזר כספי למוצרים שהוכנו בהכנה מיוחדת ואישית ע”פ הזמנה ודרישת הלקוח ! לידיעתכם : החזר כספי יהיה רק למוצרי מדף לאחר ניקוי דמי משלוח ואריזה. לצורך הצלחת הטיפול חובה לפעול ע”פ הוראות השימוש וע”פ הכתוב בעלון המצורף. חובה לדעת כי לכל טיפול ו/או לכל  פעולה מיסטית יש הבט פסיכולוגי המשפיע על הלקוח ו/או על המטופל. לכן, חובה לפעול במדויק ע”פ הוראות ההתנהגות שאנו מנחים אותך. בכתב ו/או בע”פ.למען הסרת ספק:
!מאפשרת מדיום ו/או למי מטעמו אין כוחות על טבעיים מכל מן וסוג שהוא
!מאפשרת מדיוםלא מאמין באנשים הטוענים שלהם כוחות על טבעיים
.מאפשרת מדיום לא מאמינה בחיזוי עתידות ו/או בתיקשור מכל מן וסוג שהוא
.מאפשרת מדיום איננה בעלת השכלה רפואית, כימית , פסיקלית וכו
!מאפשרת מדיום קובעת שבכול תחום המיסטיקה, הקבלה והחיים אין 100% הצלחה
!זהירות כול המוצרים ו/או החומרים אסורים למאכל
לידיעתכם: המדע המודרני מתנגד ופוסל את כול תחום המיסטיקה על הסף! לכן, יש לקחת זאת בחשבון. לידיעתכם: כול טיפול מיסטי ו/או כול טיפול רוחני מכל מן וסוג שהוא עלול להיכשל ! לכן, אם אתם לא מאמינים למאפשרת מדיום, או במיסטיקה, או בסגולות של מאפשרת מדיום. אל תפנו, או תרכשו סגולות, או מוצרי מיסטיקה בכלל. לידיעתכם : המילים כישוף ו/או כישופים נכתבו רק בגלל שהם המילים הפופולריות שגוגל קורא וזאת לצורך קידום האתר בגוגל. המילים האמיתיות הם סגולה ו/או סגולות.

ממאפשרת מדיום מצהירה בזאת שהיא המממנת מכספה האישי את האתר והיא משתמשת בתרומות שלכם כדי לעזור לנזקקים וכדי לקנות את המוצרים הנזקקים למטרת המיסטיקה , וזאת מתוך אמונה שחייבים לתרום ולעזור כדי לחזק את חוק המשיכה ותמיד לעזור לנזקקים, כי זהמצווה גדולה.

בכבוד רב, “אשת המיסטיקה והקבלה מאפשרת מדיום”

להתכתבות וייעוץ תרשמו לדואר האלקטרוני בעמוד המיועד לזה


Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin